CNC-BEARBETNING

Våra mycket skickliga tekniker är ett utmärkande drag för PKs Mekaniska. Med hjälp av moderna CNC-maskiner för fräsning och svarvning kan vi bearbeta produkter efter kundens önskemål med exakt precision. PKs Mekaniska använder Esprit som CAM-programvara och alla detaljer kan utarbetas med hjälp av STEP-filer(3D). Detta möjliggör simultan fleraxlig körning, maskinsimulering och dynamisk fräsning.

Se mer om bearbetning

SVETSNING

Vi svetsar både manuellt och med hjälp av robot. Beroende på kostnadseffektivitet och vilket behov våra kunder har väljer vi manuell svetsning eller robotsvetsning. Vår robotsvetsning sker med CMT-teknik vilket är en helt ny teknik för materialöverföring, en MIG/MAG-process med låg värmetillförsel. Denna teknik är snabb och ger i princip sprutfria svetsfogar och betyder att vi kan minska eller helt ta bort dyrt och tidskrävande efterarbete. Vi arbetar med CAD och offline programmering för att skapa så optimerade svetsprogram som möjligt. Alla våra svetsare är licenserade enligt ISO 287-1.

se mer om svetsning

GJUTNING

Gjutning går ut på att smälta ett metall till en form för att producera en färdig komponent. Det finns många olika gjutningsmetoder, och vilken som är rätt beror på vad man vill uppnå. Vi är vana att hantera en kombination av gjutning, bearbetning samt efterbehandling för att uppnå ett bra slutresultat. 

Se mer om gjutning

SKÄRNING & BOCKNING

Vi ombesörjer alla olika typer av skärning. Det är nödvändigt för att optimera och spara tid vid bearbetning. Alla metoder har sin plats i ledet och har olika förutsättningar och användningområdet.

Se mer om skärning & bockning

MATERIAL

För att kunna erbjuda snabba leveranser och låga priser till våra kunder har vi ett brett lager av material i olika typer av utföranden.

Se mer om material

EFTERBEHANDLING

Våra kunder har behov av många olika ytbehandlingar och Pks har byggt ett brett nätverk av noga vada underleverantörer för att kunna leverera färdiga detaljer.

Se mer om efterbehandling

MONTAGE

PKs Mekaniska tillverkar ofta flera bearbetade och svetsade delar som ingår i större artiklar. I många projekt tillverkar vi alla komponenter som ytbehandlas och sedan monteras ihop tillsammans med hydraulik, kablage och plastdetaljer för att levereras färdigt till kund.

Se mer om montage

KONSTRUKTION

Vi erbjuder korsningen mellan produktutveckling och konstruktion tillsammans med skärande bearbetning.

Se mer om konstruktion

MÄTNING & SPÅRBARHET

För att med hög precision och på ett effektivt sätt säkerställa att måtten på en färdig komponent motsvarar de mått som anges på dess ritning har vi tillgång till ett antal olika mätverktyg. Mätfrekvensen för en produktion kan också styras av kundkrav och kan ligga på allt emellan ”första- och sista bits”-kontroll, till kontroll av varje producerad detalj inklusive dokumenterade mått i mätprotokoll.

Se mer om mätning & spårbarhet

LEGO / KONTRAKTSTILLVERKNING

PKs har tillverkat åt kunder sedan 1965. Vi kan mekanisk tillverkning och vi kan det bra.

se mer om lego / kontraktstillverkning

CNC-BEARBETNING

Våra mycket skickliga tekniker är ett utmärkande drag för PKs Mekaniska. Med hjälp av moderna CNC-maskiner för fräsning och svarvning kan vi bearbeta produkter efter kundens önskemål med exakt precision. PKs Mekaniska använder Esprit som CAM-programvara och alla detaljer kan utarbetas med hjälp av STEP-filer(3D). Detta möjliggör simultan fleraxlig körning, maskinsimulering och dynamisk fräsning.

Se mer om bearbetning

SVETSNING

Vi svetsar både manuellt och med hjälp av robot. Beroende på kostnadseffektivitet och vilket behov våra kunder har väljer vi manuell svetsning eller robotsvetsning. Vår robotsvetsning sker med CMT-teknik vilket är en helt ny teknik för materialöverföring, en MIG/MAG-process med låg värmetillförsel. Denna teknik är snabb och ger i princip sprutfria svetsfogar och betyder att vi kan minska eller helt ta bort dyrt och tidskrävande efterarbete. Vi arbetar med CAD och offline programmering för att skapa så optimerade svetsprogram som möjligt. Alla våra svetsare är licenserade enligt ISO 287-1.

se mer om svetsning

GJUTNING

Gjutning går ut på att smälta ett metall till en form för att producera en färdig komponent. Det finns många olika gjutningsmetoder, och vilken som är rätt beror på vad man vill uppnå. Vi är vana att hantera en kombination av gjutning, bearbetning samt efterbehandling för att uppnå ett bra slutresultat. 

Se mer om gjutning

SKÄRNING & BOCKNING

Vi ombesörjer alla olika typer av skärning. Det är nödvändigt för att optimera och spara tid vid bearbetning. Alla metoder har sin plats i ledet och har olika förutsättningar och användningområdet.

Se mer skärning & bockning

MATERIAL

För att kunna erbjuda snabba leveranser och låga priser till våra kunder har vi ett brett lager av material i olika typer av utföranden.

Se mer om material

EFTERBEHANDLING

Våra kunder har behov av många olika ytbehandlingar och Pks har byggt ett brett nätverk av noga vada underleverantörer för att kunna leverera färdiga detaljer.

Se mer om efterbehandling

MONTAGE

PKs Mekaniska tillverkar ofta flera bearbetade och svetsade delar som ingår i större artiklar. I många projekt tillverkar vi alla komponenter som ytbehandlas och sedan monteras ihop tillsammans med hydraulik, kablage och plastdetaljer för att levereras färdigt till kund.

Se mer om montage

KONSTRUKTION

Vi erbjuder korsningen mellan produktutveckling och konstruktion tillsammans med skärande bearbetning.

Se mer om konstruktion

MÄTNING & SPÅRBARHET

För att med hög precision och på ett effektivt sätt säkerställa att måtten på en färdig komponent motsvarar de mått som anges på dess ritning har vi tillgång till ett antal olika mätverktyg. Mätfrekvensen för en produktion kan också styras av kundkrav och kan ligga på allt emellan ”första- och sista bits”-kontroll, till kontroll av varje producerad detalj inklusive dokumenterade mått i mätprotokoll.

Se mer om mätning

LEGO / KONTRAKTSTILLVERKNING

PKs har tillverkat åt kunder sedan 1965. Vi kan mekanisk tillverkning och vi kan det bra.

se mer om legotillverkning