OM OSS

BAKGRUND

OM OSS

PK:s Mekaniska är ett familjeföretag inom verkstadsindustrin. Företaget grundades 1965 och drivs idag av andra generationen. Vi arbetar som underleverantör främst åt exportindustrin, vilket vi har gjort i många år. Våra kunder är inom svensk exportindustri.

Idag sysselsätter PK:s Mekaniska ca 35 personer, många med lång erfarenhet i branschen. Vi är certifierde enligt ISO-9001 ISO-14001 och ISO-3834-4 och håller rätt pris, kvalitet och leveranstid. För att klara av våra kunders högt ställda krav har vi investerat i nya maskiner. Vi har också en svetshall på 800m². Den totala verkstadsytan är 2 900m². Vi utvecklar nya produkter i samband med kunden, t ex prototyper eller enstaka konstruktioner.

AFFÄRSIDÉ

Att vara en kompetent underleverantör till våra kunder inom verkstadsindustrin genom att tillverka och montera detaljer, främst i stål och aluminium.

VERKSAMHETSPOLICY

• Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete ska vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.

• Våra produkter ska uppfylla våra kunders krav.

• Vår miljöpåverkan ska begränsas så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

• Vi ska som minimum uppfylla alla tillämpliga lagkrav.

• Alla anställda har ansvar för vår kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö.

 

019-58 25 45
Ymergatan 8, 69235 Kumla

 

 

019-58 25 45
Ymergatan 8, 69235 Kumla